Hakikat Tujuan Penciptaan

Mentadabburi kalam hikmah dari Waliyyullâh Ibn ‘Athôillâh as-Sakandarî melalui kitabnya “at-Tanwîr fî Isqôthi at-Tadbîr”, tentang hakikat daripada tujuan Allâh menciptakan manusia –dan jin, juga tentang jaminan rezeki untuk yang diciptakan-Nya. […]

Continue reading